• Facebook Social Icon

הצטרפו אלינו גם בפייסבוק

טלויזיה קהילתית

מגזין המשודר בערוץ 98 ומופעל ע"י גמלאים מתנדבים.

בשיתוף המחלקה לאזרחים ותיקים אגף הרווחה, בעיריית חדרה

רכז הפרויקט : אריה אורון

© 2016 נוצר ע"י ג'נרייט שרותי מחשוב .Proudly created with Wix.com