top of page

מועדוני ניצולי שואה

המועדונים פועלים בשיתוף המחלקה לאזרחים ותיקים באגף הרווחה, עיריית חדרה.

מהווים מסגרת מייעצת ומטפלת, תמיכה הדדית בין חברי המועדון וחיזוק תחושת הערך העצמי וכן מסייעים בניצול שעות הפנאי של הקשישים וקשירת יחסים חברתיים משמעותיים.

הפעילויות כוללות: הרצאות, טיולים, הצעות, מסיבות, פעילות בין דורית, קבוצת תמיכה, טיפול עמך ועוד...

bottom of page